Εφαρμογή Υπολογισμού Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Από την παρακάτω εφαρμογή μπορείτε να μπείτε και να δείτε αν είστε δικαιούχοι της εισπρακτέας προκαταβολής και αν είστε, να υπολογίσετε ποιο είναι το ύψος της εισπρακτέας προκαταβολής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Δικαιούχοι – Λήπτες είναι αυτοί που έχουν ενεργό ΚΑΔ στις 20/03/2020 από τους αναφερόμενους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ ή παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους

Δες αν ο ΚΑΔ συμπεριλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Εδώ μπορείς να υπολογίσεις αν είσαι δικαιούχος της εισπρακτέας προκαταβολής και το ύψος αυτής.

Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Η εφαρμογή υπολογίζει την εισπρακτέα προκαταβολή έχοντας λάβει υπόψη της την ΓΔΟΥ 94 :”Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19″

 

 

Παλίλης Κυριάκος,

Φοροτεχνικός-Οικονομολόγος- Κοστολόγος