Νέα – Ανακοινώσεις

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Εδώ θα βρείτε την απόφαση: Α1070/2020 Εδώ θα βρείτε τα νέα έντυπα: Ε1-2020 E2-2020 E3(οδηγιες)-2020 E3 υποπινακες-2020 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ   Παλίλης Κυριάκος, Φοροτεχνικός-Οικονομολόγος-Κοστολόγος

Περισσότερα

Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις.

Αριθμ. οικ. 14199/249 Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις. ( ΦΕΚ

Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (VOUCHER) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (VOUCHER) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αφορά 180.390 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες και θα υλοποιηθεί με το σύστημα της επιταγής κατάρτισης, που περιλαμβάνει παρακολούθηση προγράμματος 100 διδακτικών ωρών και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Οι επιστήμονες – δικαιούχοι του προγράμματος θα μπορούν να επιλέξουν ένα από τα 10

Περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ  (Β΄1078) για μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων –εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την  αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 και λοιπά μέτρα

Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ  (Β΄1078) για μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων –εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την  αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 και λοιπά μέτρα

Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ  (Β΄1078) για μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων –εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την  αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 και λοιπά μέτρα

Περισσότερα

Μείωση μισθώματος για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού και για τους εργαζόμενους σε αυτές

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ.:2103332644 e-mail: press@minfin.gr Τρίτη, 7 Απριλίου 2020 Δελτίο Τύπου Μείωση μισθώματος για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού και για τους εργαζόμενους σε αυτές Με τροπολογία, το Υπουργείο Οικονομικών επεκτείνει τη μείωση του

Περισσότερα

Προθεσμίες για τη διαβίβαση αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα για επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα Τηλ.: 2103332644 e-mail: press@minfin.gr Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020 Δελτίο Τύπου Προθεσμίες για τη διαβίβαση αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα για επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο Μετά τη δημοσίευση των Υπουργικών Αποφάσεων (και, ιδίως, της Υπουργικής

Περισσότερα

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Όπως οι περισσότεροι νομίζουν ,δεν αφορά  επιστροφή προκαταβολής του φόρου εισοδήματος, αλλά είναι χορήγηση ενίσχυσης των επιχειρήσεων και ονομάστηκε εισπρακτέα προκαταβολή, γιατί η ενίσχυση επιστρέφεται είτε σε ολόκληρο είτε μέρος αυτής.

Περισσότερα

ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Με την Αριθμ. 13564/Δ1.4770/3-4-2020 τροποποιείται η Απόφ. 40331/13-9-2019 σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων που αφορούν (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ εδώ ΦΕΚ_1161) : – την εξ αποστάσεως εργασία “Έντυπο 4.1”, – την πρόσκαιρη τηλεργασία κατ’ ανώτατο όριο μέχρι 10% των εργαζομένων που τελούν σε αναστολή, για πληττόμενες

Περισσότερα

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Με πρόσχημα την αντιμετώπιση της δημόσιας υγείας αλλά και την συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας, προωθείται η τηλεργασία. Δεν προωθείται μόνο γι αυτές τις μέρες αλλά και για να συνεχιστεί μετά το πέρας της πανδημίας…

Περισσότερα